Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

30ες Αθηναϊκές Ουρολογικές ημέρες

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκαν οι 30ες Αθηναϊκές Ουρολογικές ημέρες στις 8-9 Μαϊου 2010 στο Divani Caravel. Παρουσιάστηκαν από έγκριτους ομιλητές τα νεώτερα δεδομένα στις διαγνωστικές και θεραπευτικές ουρολογικές μεθόδους και τεχνικές.
Το Greenlight laser, αναφέρθηκε σε δύο ομιλίες ("Εξέλιξη των laser στην ΚΥΠ" - Α. Δελλής) και (Νεώτερα στην "Διουρηθρική προστατεκτομή" - Π. Σιδερωμένος), ως το laser που χρησιμοποιείται συχνότερα, καθώς συνδυάζει εξαιρετικά αποτελέσματα και ευκολία χρήσης.
Η νέα εξέλιξη MoJo (More Joules) που ενσωματώθηκε πρόσφατα στο Greenlight HPS ως αναβάθμιση του λογισμικού, αυξάνει τη συνολική ενέργεια στα 400.000 Joules επιτρέποντας την εξάχνωση μεγαλύτερων αδένων με μία μόνο οπτική ίνα.
Επίσης η νέα τεχνική εκπυρήνισης GreenLEP που παρουσιάστηκε πρόσφατα από το Fernando Gomez Sancha, ολοκληρώνει το Greenlight ως το απόλυτο εργαλείο που θα ικανοποιήσει από τον αρχάριο ως τον πλέον απαιτητικό χρήστη.