Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

CURy Greenlight Symposium


Με επιτυχία διεξήχθη η συνεδρία για το Greenlight στα πλαίσια του πρόσφατου 3ου Παγκοσμίου Συνεδρίου "Controversies in Urology" που έγινε στο Athens Hilton (25-28/2/2010).
Διεθνώς καταξιωμένοι ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στη μέθοδο PVP, παρουσίασαν τα νέα δεδομένα καταλήγοντας ότι:
- Το Greenlight laser είναι μέθοδος επιλογής για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου.
- Μεγάλοι αδένες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
- Το Greenlight laser παρουσιάζει τον καλύτερο συνδυασμό ταχύτητας εξάχνωσης, επιφανειακής διείσδυσης και αιμόστασης, σε σχέση με άλλα laser που έχουν δοκιμαστεί τα οποία είτε κάνουν εκτεταμένες εν τω βάθει νεκρώσεις, ή είναι πολύ αργά ή χωρίς καλή αιμόσταση.
- Αποτελεί το απόλυτο εργαλείο προσφέροντας τεχνικές που εξυπηρετούν από τον πλέον αρχάριο ως τον πλέον έμπειρο χρήστη.
- Καθώς είναι μια χαμηλής επεμβατικότητας μέθοδος με ελάχιστες παρενέργειες μπορεί να εφαρμοστεί και σε νεώτερες ηλικίες, γλυτώνοντας από την πολυετή λήψη φαρμάκων και τα σχετικά κόστη και παρενέργειες που τα συνδέουν.